Her kan du bestille Revars miljøpakke for bare kr. 300,- (frakt kommer i tillegg).

Pakken inneholder:

Informasjonshefte 20 sider med tips, ideer, flotte illustrasjoner, Revar historier samt info om prosjektet.
Stor plakat av Revar til å henge på veggen med flotte illustrasjoner.
Revars miljøtips til å henge på veggen.
Fire separate Revarhistorier til bruk i samlingsstund.
Her har vi trykt historien på den ene siden og illustrasjon på baksiden slik at barna kan se bilde av Revar og Fritjoff.

Det er det samme om du kontakter Ringebu barnehage eller Fåvang barnehage når dere skal bestille pakken.
Har dere spørsmål i forhold til miljøprosjektet så ta kontakt med barnehagene.
Vi håper dere får mye glede av denne pakken, vi setter også pris på tilbakemelding på hva som er bra og hva som er mindre bra.


Fåvang barnehage 2634 Fåvang
Telefon: 61 24 57 10
E-post: favang.barnehage@ringebu.kommune.no


Ringebu barnehage 2630 Ringebu
Telefon: 61 28 47 50
E-post: ringebu.barnehage@ringebu.kommune.no
Om barnehagene i Ringebu kommune:
Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia- filosofien, noe det pedagogiske arbeidet vårt bærer preg av. Vi jobber mye med prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og barns medvirkning. Vi er stadig i utvikling og ikke redd for å prøve nye ting.

Besøksadresse:
Ringebu barnehage • Kjønnåsvegen • 2630 Ringebu • Tlf: 61 28 47 50 • Internett: Ringebu barnehage
Fåvang barnehage • 2634 Fåvang • Tlf: 61 24 57 10 • Internett: Fåvang barnehage