Barn får sine holdinger fra voksne rollemodeller og derfor hviler særling ansvar på de som arbeider med barn. Om vi skal kunne håpe på at barn skal vokse opp og bli ansvarlige mennesker som utviser omsorg og respekt for naturen, inkludert andre mennesker, må de ha noen som viser dem hvordan de skal gjøre det. Barn lærer ikke dette hvis de voksne rundt dem brekker greiner, kaster fra seg søppel og tråkker på smådyr. Vi har lov å studere mauren og finne ut hvordan den lever, men vi har ingen rett til å ødelegge maurtua.

Barn er ikke ansvarlige for generasjoners feilgrep og det kan ikke forventes at småbarn skal kunne skjønne sammenhengen mellom giftutslipp og forurensning eller at regnskogen utgjør en uvurderlig ressurs av biologisk mangfold. Det er ikke hensiktsmessig å skremme barn ved å fortelle dem om alt det gale som kan skje hvis vi ikke tar vare på kloden vår. Det vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar for hva de selv gjør i naturen og hvordan de behandler de levende organismer som omgir dem.

Om en lærer seg å ferdes på en respektfull måte mens man er barn er sjansen større for at an vil ta vare på og videreføre disse holdningene som voksne. Miljøvern og ønske om å ta vare på naturen starter i nærmiljøet.
Vi som jobber med barn trenger ikke å ha detaljkunnskap om alle mulige forhold som truer vårt miljø. Vi trenger heller ikke å ha detaljkunnskap om alle prosesser i naturen. Det vi trenger er å være et forbilde og vise i handling at vi selv respekterer naturen, og er interessert i å lære om og ta vare på det som finnes der.

Derfor blir det viktig hva vi faktisk gjør når vi er ute sammen med barn. Er vi bare passive tilskuere til det barna foretar seg eller er vi med og ser på ting og undrer oss sammen med barna?

Barnehagene i Ringebu kommune har jobbet med et toårig miljøprosjekt om barn og mijøarbeid. Vi tror at barn er opptatt av miljøspørsmål og derfor trenger de også kunnskap om miljøvern. For å kunne være med på å gi barn gode holdinger til naturen og miljøspørsmål, er det viktig å begynne tidlig.

I løpet av disse to årene har vi erfart at det finnes lite tilrettelagt materiell for å kunne jobbe med barn og miljøspørsmål i barnehagen. Derfor har vi utarbeidet vårt eget pedagogiske/metodiske opplegg med fjellreven Revar som talsfigur til barna. Vi har sett at Revar inspirerer barna og at barna er opptatt av miljøspørsmål og de har lært mye om hvordan de kan være med på å ta vare på miljøet.
Om barnehagene i Ringebu kommune:
Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia- filosofien, noe det pedagogiske arbeidet vårt bærer preg av. Vi jobber mye med prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og barns medvirkning. Vi er stadig i utvikling og ikke redd for å prøve nye ting.

Besøksadresse:
Ringebu barnehage • Kjønnåsvegen • 2630 Ringebu • Tlf: 61 28 47 50 • Internett: Ringebu barnehage
Fåvang barnehage • 2634 Fåvang • Tlf: 61 24 57 10 • Internett: Fåvang barnehage