Vi har satt oss følgende mål for å jobbe med miljøarbeid i barnehagene:

• Lære barna å bli glade i naturen
• Bevisstgjøre voksne og barn om miljøutfordringene
• Bidra til bedre holdinger om naturvern
• Lære barna å ta miljøbevisste valg
• Barna skal bli små ”miljødetektiver”
• Tenke globalt, handle lokalt
• Gi barna gode naturopplevelser
• Filosofere og undre oss sammen med barna

Fokuset er på konkrete handlinger og aktiviteter sammen med barna i hverdagen . Det handler om bevisstgjøring for å få varige endringer. Opplegget må fange barna. Det må være en blanding av fakta og praktiske oppgaver, det må innby til undring, utprøving, mestring, lek og læring.
Vi må møte barna på deres egne arenaer. Det er viktig å inkludere foreldrene også, slik at de kan videreføre det hjemme. De voksne er viktige rollemodeller.
Barns medvirkning skal gjennomsyre alle aktiviteter.

Revar er en fjellrev, han er fem år og bor i et revehi på fjellet. Fritjoff er Revars venn, han er også fem år og er en rødrev.
Revar og Fritjoff er opptatt av rent vann, ren luft og ren natur. De blir skikkelig sinte når noen forurenser naturen og er slemme mot vennene sine. Revar håper at alle barna vil være miljødetektiver og passe på naturen sammen med han og Fritjoff.

Vi skal innom temaene:
1. Resirkulering
2. Kosthold/ernæring
3. Energieffektivisering
4. Global bevissthet/meg i verden

Barna vil gjennom opplegget bli kjent med fjellreven ”REVAR”. Han er naturens talsperson i dette opplegget, og trenger ikke å være en konkret figur. Revar skal ha en tursekk, som dere fyller med gjenstander tilknyttet historiene. Hvert tema har sin ”Revarhistorie”, som bør brukes som innledning til hvert tema for å vekke barnas interesse. Ressurser og nedlastninger ift Reavars miljøarbeid finner dere på www.revar.no. Her finner dere også en barneside med spill og annet morsomt.
Om barnehagene i Ringebu kommune:
Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia- filosofien, noe det pedagogiske arbeidet vårt bærer preg av. Vi jobber mye med prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og barns medvirkning. Vi er stadig i utvikling og ikke redd for å prøve nye ting.

Besøksadresse:
Ringebu barnehage • Kjønnåsvegen • 2630 Ringebu • Tlf: 61 28 47 50 • Internett: Ringebu barnehage
Fåvang barnehage • 2634 Fåvang • Tlf: 61 24 57 10 • Internett: Fåvang barnehage