Revars miljøarbeid har som hoved- målsetning at barna skal tilegne seg holdninger og vaner for miljøet vårt. Opplegget passer best for alle barn i barnehagen, selv om det er de største barna som blir mest involvert, er det mye de andre barna kan lære.
For å lykkes med opplegget er det viktig med kontinuitet og ikke skippertak. Les mer
Barna vil gjennom opplegget bli kjent med fjellreven ”REVAR”. Han er naturens talsperson i dette opplegget, og trenger ikke å være konkret. Revar skal ha en sekk, som dere fyller med gjenstander tilknyttet historiene. Hvert tema har sin ”revar”historie, som bør brukes som innledning til hvert tema for å vekke barnas interesse.


I forbindelse med Revar prosjektet har vi laget en miljøpakke for bruk i det pedagogiske opplegget i barnehagene. Pakken inneholder et temahefte med Revarsang, Revarhistorier og plakat. Denne pakken koster kroner 300,- + frakt, og kan bestilles fra vår nettside. Mer informasjon ift bestilling får dere ved å klikke på den grønne pilen under.
Om barnehagene i Ringebu kommune:
Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia- filosofien, noe det pedagogiske arbeidet vårt bærer preg av. Vi jobber mye med prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og barns medvirkning. Vi er stadig i utvikling og ikke redd for å prøve nye ting.

Besøksadresse:
Ringebu barnehage • Kjønnåsvegen • 2630 Ringebu • Tlf: 61 28 47 50 • Internett: Ringebu barnehage
Fåvang barnehage • 2634 Fåvang • Tlf: 61 24 57 10 • Internett: Fåvang barnehage